REZULTATE ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ AN ȘCOLAR 2023-2024

 

Dosarele sunt aprobate în ordinea descrescătoare a vârstei. Criterii generale de departajare:

  1. a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar; 
  2. b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere – apropierea se definește ca circumscripție școlară ;
  3. c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
  4. d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5. e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală); 
  6. f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: 

(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; 

(ii) cu certificat de handicap; 

(iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă;

  1. g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
  2. h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

REZULTATE ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ AN ȘCOLAR 2023-2024

GRUPA MICĂ

Nr. crt. NUME ȘI PRENUME COPIL ADMIS/RESPINS
1 UNTCH N. FIONA ADMIS
2 CIORGOVEAN CALEB ADMIS
3 POGOR EVELINA ADMIS
4 MORARU VLAD ANDREI ADMIS
5 NIȚĂ RIKARD ADMIS
6 FRĂȚILĂ RAOUL VICTOR ADMIS
7 CONSTANTINESCU MIHNEA PAUL ADMIS
8 BABA VLAD GABRIEL ADMIS
9 BABA FILIP MIHAI ADMIS
10 GHIȘE ROXANA ADMIS
11 PRALEA IRIS MARIA ADMIS
12 OLTEAN AMALIA GABRIELA ADMIS
13 VELICIU ARIA ADMIS
14 BOERIU ANTONIA MARIA ADMIS
15 VOINEAG MATEI  ADMIS
16 TIMIȘ ANDREI ADMIS
17 SCORȚAR HORAȚIU GEORGE ADMIS
18 PICIORUȘ VLAD ȘTEFAN ADMIS
19 LUDOȘAN RAREȘ MIHAI ADMIS
20 BANEA IRINA SARA ADMIS
21 REBECA RAREȘ GABRIEL ADMIS
22 CRÎNGUȘ ERICA ADMIS
23 CIOBOTĂ SOFIA MARIA ADMIS
24 RĂUȚOIU ZIAN ȘTEFAN ADMIS
25 PURCĂRESCU DENIS ANDREI ADMIS
26 VLĂDUȚ DARIUS IOAN ADMIS
27 GODEANU ZORA MARIA ADMIS
28 NAGÎRDU RAUL GABRIEL ADMIS
29 BĂLĂȘEL AURORA ADMIS
30 BUFU DEEA ȘTEFANIA ADMIS
31 MITITEL ELENA IRINA ADMIS
32 ȚINTEA ALESSIA MARIA ADMIS
33 MUNTEAN ANA ADMIS
34 TODOR TABITA CARLA ADMIS
35 MAGLAVICEANU IANIS ADMIS
36 POPA TUDOR ALEXANDRU ADMIS

 

REZULTATE ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ AN ȘCOLAR 2023-2024

GRUPA MARE

 

Nr. crt. NUME ȘI PRENUME COPIL ADMIS/RESPINS
1 MINCHEVA NATALIA ADMIS
2 ISTRATE MAYA IOANA ADMIS

 

 

Etapa a II-a de inscrieri – 8 locuri libere grupa mare