VALORI ALE GRĂDINIŢEI

Grădiniţa cu program prelungit nr.42 Sibiu prin statutul şi natura sa specifică promovează în mod deliberat, consimţit şi declarat valori, drepturi şi libertăţi general umane:

  • Respectul individului şi a individualităţii;
  • Dreptul la şanse egale;
  • Dreptul la proprietate intelectuală;
  • Libertatea cunoaşterii, gândirii şi a exprimrii;
  • Dreptul la asociere.

 

Acceptarea responsabilitaţilor individuale în promovarea şi exersarea acestor drepturi, valori şi libertaţi presupune onestitate, demnitate, toleranţă, autocontrol şi participare. Considerăm că aceste principii constituie un fundament moral solid pentru îndeplinirea misiunii grădiniţei.