CULTURA ORGANIZŢIONALĂ

Cultura organizaţională din grădiniţa noastră are valenţe multiple. Având în vedere că numarul de cadre didactice este relativ mic, posibilităţile de dezvoltare ale creativităţii individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri, sau modele exemplare are o largă paletă de manifestare.

În cadrul organizaţiei activitatea se desfăşoară într-un climat de colaborare, înţelegere şi respect, se discută problemele de serviciu şi se găsesc soluţii,

Activitatea instructiv educativă se desfăşoară pe grupe omogene de vârstă fiind normate câte două educatoare la grupă. Serbările se desfăşoară cu diferite ocazii, în prezenta şi cu sprijinul părinţilor, fiind monitorizate şi evaluate de director.

Accesul la mijloacele de învăţământ şi material didactic este liber pentru fiecare cadru didactic; baza materială a fost îmbogăţită pe parcursul timpului este dintre cele mai bune, multe materiale sunt de actualitate dar au fost păstrate cu respect şi se folosesc cu succes şi cele tradiţionale. 

Biroul directorului este deschis şi accesibil tuturor salariaţilor pe perioada programului.

Interiorul este decorat prin alternarea elementelor specifice fiecarui anotimp, decoraţii create de educatoare şi lucrări ale copiilor, ca o concretizare a muncii zilnice.

Această grădiniţă şi-a câştigat un loc în ierarhia unităţilor de învăţământ preprimar prin munca tuturor salariatilor şi îşi doreşte şi în perspectivă să fie bine cotata de şefii ierarhici, de părinţi şi îndrăgită de copii.