MISIUNEA GRĂDINIŢEI

Grădiniţa de copii ca primă verigă a sistemului de învăţământ din ţara noastră are menirea şi este preocupată de introducerea timpurie a copiilor într-un sistem de educaţie institutionalizat justificat de faptul că vârsta preşcolară reprezintă o perioadă fundamentală pentru dezvoltarea ulterioară a copilului.

Noua reformă a învăţământului aşază învăţământul preprimar pe  prima treapta a sistemului nostru de învăţământ, cu menirea de a asigura pregătirea copiilor pentru activitatea de tip şcolar, pentru o mai uşoară şi reală integrare în activitatea şcolara de învaţare.

Copilul vibrează din creştet şi pâna în tălpi de nedumeriri. “Cum?” şi “De ce ?” – a răspunde la marile şi perseverentele întrebări ale acestei vârste, iata care este rolul grădiniţei ca prima treaptă a sistemului nostru de învăţământ!