SCURT ISTORIC

Grădiniţa cu program prelungit nr. 42 Sibiu s-a înfiinţat în anul 1976 într-un cartier relativ nou, Hipodrom III , cu locuitori tineri fapt care a determinat o frecvenţă foarte bună, grupe supraaglomerate, grădiniţa devenind neîncăpătoare; a fost necesară împarţirea a două săli de grupă prin paravane. Câteva date statistice sunt concludente:

-1976 –  8 grupe  -250 de copii in grădiniţă, 70 copii în creşa, 36 de angajaţi;

-1979 -10 grupe  -350 de copii în grâdiniţă, 120 în creşă, 54 de angajaţi;

-1985 – 8 grupe -260 de copii în grădiniţă, 80 în creţă, 42 de angajaţi;

-2000 –  6 grupe, 136 de copii şi 19 angajaţi;

-2004  – 6 grupe,  138 de copii şi 22 de angajaţi.

-2005  – în urma reorganizării sistemului de învăţămint deşi îndeplineşte toate cerinţele de a funcţiona ca unitate cu personalitate juridică respectiv, 6 grupe şi 140 de copii, Grădiniţa cu program prelungit  nr.42 devine structura Gradinitei nr. 43 Sibiu fapt care atrage după sine o uşoară rămânere în urmă în ceea ce privesc dotările materiale.

-2006 – unitatea redobândeşte personalitatea juridică şi funcţioneaza cu 6 grupe, 149 de copii şi 23 de angajaţi. 

În prezent unitatea s-a extins prin mansardare, spaţiul funcţional în suprafaţă de 1860 mp este folosit de 212 copii repartizaţi în 8 grupe. 

Dotările sunt la un nivel înalt, în urma evaluării ARACIP din anul 2011 din 1200 de unităţi şcolare evaluate Grădiniţa cu program prelungit nr, 42 Sibiu ocupând locul 93. Curtea are un spaţiu generos, 6000 mp cu  multă verdeaţă şi aparate de joacă.

Personalul grădiniţei este format în totalitate de cadre dicactice calificate, competente, serioase şi dedicate.

 De asemenea personalul grădiniţei este completat de cel didactic auxiliar -1 contabil, 1 administrator şi de cel nedidactic 9 persoane (  1 bucătar, 7 îngrijitoare şi 1 mecanic.)