Grădiniţa cu program prelungit nr. 42 Sibiu

Nr. 390 / 26.05.2022 

ANUNŢ  ÎNSCRIERI

Pentru anul şcolar 2022-2023  înscrierea copiilor  va avea loc după cum urmează:

 • 05.2022 – 10.06. 2022- colectarea cererilor de înscriere;
 • 06.2022- 15.06. 2022 – procesarea cererilor de înscriere;
 • 16 iunie 2022 – afişarea rezultatelor .

        Sunt disponibile:

 • 44 de locuri la grupa mică,
 • 5 locuri la grupa mijlocie,
 • 7 locuri la grupa mare.

        Criterii generale de evaluare a dosarului pentru înscrierea în grădiniţă:

 • existenţa unui document care atestă că este orfan de ambii părinţi, situaţia copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial;
 • existenţa unui document care atestă că este orfan de un părinte;
 • existenţa unui frate/soră înmatriculat în grădiniţă;
 • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap.

Domiciliul părinților să fie în zona arondată grădiniței (vezi harta)

Copiii se primesc în ordinea descrescătoare a vârstei (3 ani împliniți la 31.08.2022, în limita locurilor disponibile se vor primi și copiii care împlinesc 3 ani până la 31.12.2022

Documente necesare pentru înscriere:

 1. Cerere de înscriere,
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Copie după buletinul părinţilor;
 4. Hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul);
 5. Declaraţia acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți (se obține de la grădiniță)
 6. Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor;
 7. Fişa medicală, completată conform reglementărilor în vigoare (se poate depune și la momentul începerii anului școlar);
 8. Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale;

 

       Dosarele se depun la sediul unității – zilnic  între orele 9,00 – 13,00; 15,00 – 16,30  în perioada 30.05.2022- 10.06.2022.

     Înscrierile se pot face și on line începând cu data de 30.05.2022 până la data de 10.06.2022, ora 13,00 la adresa de mail     gradinita42sibiu@yahoo.com.

În acest caz părintele are obligația de a se prezenta la sediul unității pentru validarea cererii .

               Nu se primesc dosare incomplete !!!!