RESURSE UMANE

Cadre didactice: 17 educatoare din care 1 post rezervat director

–  2 educatori 

-15 profesori pentru învăţământ preşcolar

 

Personal didactic auxiliar: 2 persoane

-1 administrator financiar 

-1 administrator

     

 

Personal nedidactic: 9 persoane

 

-7 îngrijitori grupă preşcolari

-2 muncitori

 

Numarul copiilor înscrişi 212 –copii cu vârste între 3-6 ani