ANUNŢ  ÎNSCRIERI
Pentru anul şcolar 2021-2022  înscrierea copiilor  va avea loc după cum urmează: 

 • 31.05.2021 – 11.06. 2021- colectarea cererilor de înscriere;
 • 11.06.2021- 25.06. 2021 – procesarea cererilor de înscriere;
 • 25 iunie 2021 – afişarea rezultatelor.

Sunt disponibile:

 • 60 de locuri la grupa mică.

Criterii generale de evaluare a dosarului pentru înscrierea în grădiniţă:

 • existenţa unui document care atestă că este orfan de ambii părinţi, situaţia copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial;
 • existenţa unui document care atestă că este orfan de un părinte;
 • existenţa unui frate/soră înmatriculat în grădiniţă;
 • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap.

Domiciliul părinților să fie în zona arondată grădiniței (vezi harta)

Copiii se primesc în ordinea descrescătoare a vârstei (3 ani împliniți la 31.08.2021, în limita locurilor disponibile se vor primi și copiii care împlinesc 3 ani până la 31.12.2021)

 

Documente necesare pentru înscriere:

 

 1. Cerere de înscriere, 
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Copie după buletinul părinţilor;
 4. Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor;
 5. Fişa medicală, completată conform reglementărilor în vigoare (se poate depune și la momentul începerii anului școlar);
 6. Hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul);
 7. Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale;
 8. Declaraţia acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți (se obține de la grădiniță)

 

Dosarele se depun la sediul unității – zilnic  între orele 9,00 – 13,00  în perioada 31.05.2021- 11.06.2021.

 

Înscrierile se pot face și on line începând cu data de 31.05.2021 până la data de 11.06.2021, ora 13,00 la adresa de mail     gradinita42sibiu@yahoo.com.

În acest caz părintele are obligația de a se prezenta la sediul unității pentru validarea cererii . 

Nu se primesc dosare incomplete !!!!